text.skipToContent text.skipToNavigation

Våra produkter

Med våra goda leverantörskontakter förfogar vi över ett av marknadens bredaste sortiment av varmvalsad plåt. Vi har plåt för olika typer av behov, från enkla motvikter och körplåtar till avancerade konstruktioner. Med dina behov som utgångspunkt hjälper vi dig att välja rätt plåtkvalitet. Vi kan även erbjuda vidareförädling anpassat efter dina önskemål.

Varmvalsad stål levereras antingen som bandplåt eller grovplåt.  Stålsorterna grupperas ofta efter sträckgräns, 235/240, 355, 420 N/mm2. Ett annat sätt att indela varmvalsat plåt är efter användningsområde.

Varmvalsad Betad Plåt
Levereras antingen som bandplåt eller grovplåt. Betning innebär att plåtens glödskal avlägsnas med hjälp av saltsyra. Efter betningen sköljs plåten av och anoljas som rostskydd. Avlägsnandet av glödskal gör att slitage på maskiner och verktyg minskas, samt att verkstadsmiljön förbättras. Coils kan betas i kontinuerlig betsträcka (tunnplåt). Enstaka plåtar kan även styckebetas i betkar. Betad plåt finns även tillgängligt i utförande speciellt lämpad för avancerad laserskärning.

Konstruktionsstål
Konstruktionsstål är ett stål med garanterade egenskaper för svetsning och hållfasthet.  Slagseghet garanteras enligt standard. Användningsområden är konstruktioner där krav på bockbarhet är måttliga, tillverkas enligt EN 10025.

Väderbeständigt stål
Väderbeständigt stål är ett konstruktionsstål med speciella legeringsämnen som gör att stålet korroderar/rostar på ytan och skapar ett skyddande skikt. Typiska användningsområden är konstruktionsdelar i byggnader, sändarmaster, broar och mycket annat.

Kallformningsstål (MC) 
Kallformningsstål (MC) är ett konstruktionsstål som har utmärkta kallformnings -, bearbetnings -och svetsningsegenskaper. Tillverkas  t.ex. enligt EN 10149.

Slitstål
Varmvalsad slitplåt kallas även för slitstål och är ett höghållfast stål där egenskaperna erhållits genom härdning. Denna typ av stål har focus på hårdhet, seghet och slitegenskaper,  istället för hög hållfasthet även om hållfastheten ofta utnyttjas i konstruktionen. Stålet tillverkas enligt tillverkarens standard.

Höghållfastastål
Varmvalsad höghållfast plåt är ett stål med sträckgräns min 420 N/mm2  och kallas även höghållfast stål. Höghållfasta konstruktionsstål används där kraven är väsentligt högre med avseende på hållfasthet och viktoptimering. 
Hållfastheten erhålls genom optimal kombination av legeringar, kylning och värmebehandling. De högsta sträckgränserna uppnås genom härdning och anlöpning. Tillverkas enligt EN 10025-6 eller tillverkarens standard, t.ex SSAB Strenx. God svetsbarhet och bearbetbarhet är nyckelfaktorer.
 

Användningsområden för kallvalsad stål är oftast där det krävs tunnare plåt och där produkterna ska lackeras eller på annat sätt ytbehandlas. 
Dimensionsområdet är tjocklek upp till 3 mm och max. bredd 1500 mm. I ett kallvalsverk kallvalsas plåten med flera valspar i rad efter varandra. Varje valspar har två arbetsvalsar och stödvalsar. 
För att få plåten tunnare krävs starka valskrafter och dessutom dragkraft mellan valsparen. Allt sker automatiskt i hög hastighet med hjälp av datorer.  Kallvalsning gör plåten spröd och hård i första skedet. Det beror på att de korn som stålet är uppbyggt av blivit utsträckta och deformerade. Därför måste den kallvalsade plåten glödgas. 

Uppvärmningen till en viss temperatur gör att nya korn kan växa på bekostnad av de deformerade kornen och då blir plåten formbar igen. Det finns två typer av glödgningsmetoder, kontinuerlig glödning och klockugnsglödgning. Kallvalsad plåt kan framställas i olika stålsorter, från mjuka stål för pressning och bockning till ultrahöghållfasta stål.

Plåt där kvalitén inte spelar någon roll, utan endast tjocklek och format. Används till t.ex. vägarbeten för att täcka över hål/gropar.

Vi har alltid ett lager av valsämnen (slabs) i tjocklek t=220mm som är avsedda för motvikter, vi ombesörjer ett färdigt pris på färdigskurna motvikter efter ritning.

Material från SSAB:s tillverkning i prima kvalitet men i udda format eller kvalitet, kan vara i alla kvaliteter från Domex 200 – 700 och alla tjocklekar och dimensioner, finns 3.1 intyg.

Sekundaplåt är material som har klassats ut i produktionen för att det inte klarar de kvalitetskrav man har på prima material. Det finns många olika felorsaker varför material nedklassas till sekunda material, men vi jobbar med sekunda material som har klassats ut p.g.a. av ytfel, som ex. valsmärken, repor eller intrycksmärken. Finns både i grov och bandplåt, både i svart och betat/anoljat utförande.
Vi delar in sekunda plåten i följande klassningar efter sträckgräns N/mm2: 

  • 13XX = 200-280  N/mm2
  • 21XX = 310-420 N/mm2
  • 70XX = 450-700 N/mm2

En artikel som t.ex. har benämningen 3000x1500x4mm 21XX 355 B/A är alltså sekunda plåt i 355 kvalitét som är Betad/Anoljad.
För all bandplåt har vi dels format på vårt lager men den största volymen går via coils som vi klipper till önskad fix längd, har man inte behov av ett helt coils kan vi i de flesta fall klippa resterande till vårt lager. Det går ej att få certifikat på sekundaplåt.

Grovplåt från SSAB:s produktion där man valsar plåt motsvarande kvalitet S355+AR (alltså inte normaliserad) materialet levereras med valskant (därav namnet råkants plåt) finns 2.2 intyg men inte 3.1. Finns i tjocklekar 15 - 160mm och i stora format som kan delas ner.

Kontakta oss idag

Vi på Plåtdepån erbjuder hög service och rådgivning vid val av material och logistiklösningar. Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss!
Stäng Snabborder
Stäng Leveransalternativ
Valt datum Delleverans möjlig


Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.